logo plné

Ing. Malicher Karol

Konateľ

Školská 341, Turzovka, 023 54

+421 905 345 727

Údaje

Quantum s.r.o. zápis 14.9.2018
OR OS Žilina, číslo 70839/L
IČO: 51923041
DIČ: 2120968982
Ič DPH: SK2120968982
IBAN: SK30 0900 0000 0051 6538 2062
U Hlobikov 724, 023 11 Zákopčie
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 70839/L

Call Now Button