Vodovody a kanalizácie
Cingel s.r.o.

Radi by sme vám predstavili metódu bezvýkopovej technológie, ktorú je možné realizovať viacerými spôsobmi. Naša firma ponúka pluhovanie a horizontálne riadené mikrotunelovanie HDPE potrubného systému, vodovodov, príp.tlakovej kanalizácie.
Kombináciu týchto dvoch technológii vieme zabezpečiť veľkú časovú a finančnú úsporu.
Riadené mikrotunelovanie realizujeme hlavne v spevnených plochách, popod vodné toky, cesty, ale aj ťažké a neprechodné terény.
Pluhovanie využívame v nespevnených plochách, ako lúky a polia, takisto aj v ťažkom teréne.

Horizontálne riadené vrty

Pred začatím horizontálne riadeného vŕtania je potrebné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s maximálnou možnou presnosťou, aby nedošlo pri vŕtaní k ich poškodeniu.
Ďalším krokom je pripraviť štartovací jamu (výkop) podľa potreby. Proces horizontálneho riadeného vŕtania začína pilotným riadeným vrtom, ktorého smer a hĺbka je kontrolovaná pomocou komunikácie medzi sondou, ktorá je umiestnená vo vŕtacej hlave a navigačným rádiodetekčným zariadením priamo na povrchu s presnosťou do 1 cm. Vo vŕtacej hlave sú zabudované trysky, cez ktoré sa počas pilotného riadeného vrtu aplikuje ekologicky nezávadná výplachová zmes (Bentonit), ktorá znižuje trenie a narúša súdržnosť horniny. Zaťahovanie potrubia začína po navŕtaní pilotného riadeného vrtu keď sa vymení vŕtacia hlava za rozširujúcu hlavu, za ktorú sa zapne potrubie. Priemer rozširujúcej hlavy je vždy väčší o 40 % ako priemer vťahovaného potrubia. V prípade väčších priemerov potrubia je potrebné niekoľkokrát vrt rozšíriť. Po rozšírení vrtu je možné vťahovanie potrubia s väčším priemerom. Rovnako ako pri vŕtaní pilotného riadeného vrtu, tak aj pri rozširovaní vrtu sa používa ekologicky nezávadná výplachová zmes (Bentonit), ktorá zníži trenie pri zaťahovaní potrubia.

Pluhovanie

Technológia pluhovania (pokladania) káblov a potrubí je vhodná pre výstavbu diaľkových a líniových trás. Pluhovanie sa využíva na voľných priestranstvách ako sú polia, lúky, ale aj v ťažkom teréne – prudké svahy, močiare a vodné toky.

Kanalizácie a vodovody

Základnou a veľmi dôležitou súčasťou inžinierskych sietí sú vodovody a kanalizácie. Každý dom, firma, obec (obytný komplex) využíva neustále potrebný prísun pitnej vody prostredníctvom vodovodu. Kanalizácie slúžia na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd z objektu. Prostredníctvom podzemných stôk sú odvádzané dažďové, domové (splašky) a priemyselné odpadové vody do čističiek odpadových vôd. Vodovody a kanalizácie sú zhotovené z rôznych stavebných materiálov ako HDPE rúry, betón, PVC alebo kamenina. Pokládka klasickou výkopovou metódou.

IČO: 06965385 DIČ: CZ06965385 Sídlo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Kontakt

Call Now Button